ASC (Aquaculture Stewardship Council)

ASC is een onafhankelijke organisatie voor het certificeren van duurzame kweekvis, naar analogie van internationaal geaccepteerde keurmerken als FSC voor hout en MSC voor wild gevangen vis. ASC is gevestigd in Utrecht.
Kweekvis neemt wereldwijd in omvang en betekenis toe. Nu al is ruim de helft van alle geconsumeerde vis, kweekvis. Kweekbedrijven kunnen van ASC een keurmerk krijgen, als ze aantoonbaar goed omgaan met de natuur en richtlijnen naleven op gebied van voedselveiligheid en sociale omstandigheden. Consumenten krijgen met het ASC-keurmerk zekerheid dat zij duurzaam gekweekte vis kopen.
 

Wie bepaalt wat duurzaam is?

ASC bepaalt niet zelf wat duurzaam is. De standaarden worden ontwikkeld en op basis van consensus vastgesteld in rondetafel- gesprekken, de ‘aquaculture dialogues’. Daar nemen wereldwijd 2000 personen aan deel, afkomstig uit de kweeksector, retail, overheid, wetenschap en NGO’s. In 8 ronde tafels worden standaarden ontwikkeld voor 12 kweekvissoorten. Eenmaal gefinaliseerd, worden deze overgedragen aan het ASC.
Er is bewust voor gekozen om te beginnen met het ontwikkelen van standaarden voor vissoorten met de grootste handelsvolumes en waarvan verduurzaming veel impact heeft. Deze soorten zijn: zalm, garnalen, tilapia, pangasius, schelpdieren, seriola/cobia, abalone en forel.
 

Samenwerking met andere partijen?

ASC kan niet zonder steun van en samenwerking met andere partijen. Zo is ASC in overleg met Global Gap, het wereldwijde keurmerk voor voedselveiligheid, om te kijken of bedrijven zich in een keer voor beide standaarden kunnen laten certificeren. Verder heeft een aantal bedrijven en organisaties al zijn steun uitgesproken aan de oprichting van ASC, zoals Oxfam-Novib, GTZ, Regal Springs, Nutreco, Birds Eye, Iglo, Heiploeg, Anova, Metro, and Ahold.