Autocontrolegids vis

De Autocontrolegids vis wordt opgesteld door verschillende mensen binnen de vissector. Hierin worden allerhande thema’s uitgewerkt rond hygiëne, gmp, transport, temperatuurcontrole en microbiologie. Tevens worden richtlijnen uitgeschreven hoe je als visbedrijf kan voldoen aan deze wetgeving.
Een bedrijf kan ervoor kiezen om de gids te laten auditeren door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) of door een geaccrediteerd auditbureau.
 

Waarom de Autocontrolegids vis?

De voornaamste doelstelling van deze Gids is aan de actoren in de vissector een hulpmiddel aan te bieden voor het ontwikkelen, implementeren en in stand houden van hun autocontrolesysteem om de voedselveiligheid en traceerbaarheid van de door hen geproduceerde levensmiddelen te kunnen garanderen.
Bij het ontwikkelen van de gids werd er rekening gehouden met het feit dat vele bedrijven reeds een eigen autocontrolesysteem en een algemeen kwaliteitssysteem hebben geïmplementeerd.
Deze gids biedt een extra hulpmiddel om te verifiëren of de bestaande systemen in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving. Anderzijds is het ook de bedoeling,via de vele suggesties die er in verwerkt zijn , dat hij bedrijven helpt om nieuwe en bestaande voedselveiligheidssystemen in te kaderen in een algemeen kwaliteitssysteem.