Duurzaamheid

Vandermaesen draagt mee zorg voor de zee en de vissen. Daarom hechten wij veel belang aan duurzame visserij in al zijn aspecten.
Duurzame vis houdt in dat de vis gevangen wordt volgens nieuwe visserijtechnieken, strenge regelgeving en uitgebreide controles bij de visvangst en import. De vis is meestal herkenbaar aan het MSC- en het ASC- keurmerk, waarbij MSC staat voor wild gevangen vis en ASC voor verantwoord gekweekte vis. Ook labels als GlobalGap en Friends of the Sea zijn voor Vandermaesen belangrijk.
Het niet raken van de zeebodem tijdens de vangst, is een voorbeeld van een duurzame visserijtechniek. Doordat er minimaal of helemaal geen bodemcontact is, komen er minder schelpen, zand en stenen mee. De gevangen vis is daardoor onbeschadigd, waardoor hij nog mooier glimt. Een ander voorbeeld is dat er bij de visvangst rekening wordt gehouden met de vis van het seizoen.
 

Basisprincipes

– De visserij of kweek mag niet tot overbevissing leiden, en moet ruimte laten voor natuurlijk herstel van zwaar beviste bestanden.
– De visserij of kweek mag de structuur, productiviteit, functie en diversiteit van het ecosysteem niet aantasten.
– De visserij of kweek moet onderworpen zijn aan een efficiënt beheerssysteem, waardoor aantoonbaar is dat ze aan alle wetten en normen voldoen.
– Vissers en kwekers zijn verantwoordelijk voor de toekomst van de vis.
– Vandermaesen zoekt naar de beste visserijen in de wereld.
 

Aandachtspunten

– Kwaliteit: dagvangst, smaak, structuur
– Vispopulatie: moet gezond zijn en stabiel in kwantiteit
– Vismethodes:geen bijvangst, geen bodembeschadiging, hoofdzakelijk seizoenvangst
– Visserijmanagement: geen illegale activiteiten, nauwkeurige quota administratie
– Zorg voor de vissers, kwekers en hun personeel
 

Certificaten

Lees hier meer over onze certificaten.